Адвокат Христо Б. Бонев
Адвокат Христо Б. Бонев
Адвокат Христо Бончев Бонев е управител на адвокатска кантора в гр. Габрово заедно с адв. Ганчо Георгиев и младши адв. Йордан Йорданов. Водещи правни отрасли са: Вещно право, Данъчно право, Енергийно право, Облигационно право, Приватизация, Процесуално право, Търговско право.

Кантората предлага следните услуги:

  • Изготвяне на договори, нотариални актове, молби и др.
  • 2.Учредяване и вписване на всички видове търговци, фирми и фондации
  • 3. Правна защита и съдействие при сключване на договори.
  • 4. Комплексна правна помощ на юридически лица.
  • 5. Процесуално представителство и защита на физически и юридически лица.
  • 6. Разрешаване на спорове между клиенти е енергоразпределителни и топлоразпределителни дружества.
  • 7. Медиация
  •